Liên hệ

Nếu trong quá trình cài đặt tool hoặc các nhà quảng cáo muốn liên hệ mua gest post, textlink, banner,… thì các bạn có thể liên hệ thông qua telegramt https://t.me/trinhmin9x